26
MAJ 2020

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 2020

ilawa_sign

 


Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025

     W związku z obowiązkiem monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016 – 2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Monitoring obejmuje okres 2018 – 2019 r.

Wypełniony dokument proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: agnieszka@mops.ilawa.pl do dnia 12 czerwca 2020 roku.

 Proszę kliknąć link poniżej, aby otworzyć/skopiować plik (DOCX).

Ankieta - Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława