Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić własnymi siłami i środkami, zgłoś się do naszego Ośrodka

Organizacja działalności

Godziny pracy Ośrodka:
w poniedziałki - 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku - 7.15 - 15.15
DYREKTOR OŚRODKA przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki w godzinach 12.00 - 14.00  lub w najbliższy dzień roboczy, jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, po uprzednim uzgodnieniu godziny przyjęcia w kancelarii
- Interesanci mogą być przyjmowani przez Dyrektora także w inne dni tygodnia, za jego zgodą
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
- Agnieszka Pułtorak email: iod@mops.ilawa.pl
KIEROWNICY DZIAŁÓW:
- przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka
PRACOWNICY SOCJALNI:
- przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.00
- praca w terenie codziennie w godzinach 10.00 - 14.00
RADCA PRAWNY przyjmuje Klientów MOPS:
- w poniedziałki w godzinach 12.15 - 16.00
- w czwartki w godzinach 12.00 - 15.15
Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych:
- przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 9.00 - 13.00
Poczta na platformie ePUAP: /y73n54lkmz/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-87815-28837-ERTHF-22