25
MAR 2024

Ekonomia społeczna. Miejsce dla każdego

Stowarzyszenie ESWIP od kilkunastu lat prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, w ramach którego wspartych zostało w subregionie elbląskim niemal 500 podmiotów ekonomii społecznej, powstały 62 nowe przedsiębiorstwa społeczne, utworzono niemal 400 nowych miejsc pracy, a na ich wyposażenie i rozwój przekazano 11 mln zł. Ruszyła kolejna, sześcioletnia edycja programu.

Ekonomia społeczna to rodzaj działalności gospodarczej, w której chodzi przede wszystkim o zatrudnianie osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni, seniorzy itp). Prowadzą ją przedsiębiorstwa społeczne czyli spółdzielnie socjalne, które zatrudniają co najmniej połowę osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, stowarzyszenia, fundacje czy spółki non-profit. W tej sferze mieszczą się wszystkie organizacje pozarządowe.
Inną grupą są organizacje i instytucje, których głównym celem jest ponowna integracja społeczna i zawodowa osób, którym gorzej powiodło się w życiu (m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Centra Integracji Społecznej).

Oferta OWIES jest dla tych osób, które już prowadzą (np. stowarzyszenie czy fundację) lub planują otworzyć podmiot ekonomii społecznej w subregionie elbląskim. Można tu skorzystać z usług informacyjnych, animacyjnych, doradczych, edukacyjnych, specjalistycznych oraz – co bardzo ważne na początku działalności gospodarczej - otrzymać wsparcie finansowe w celu utworzenia nowych miejsc pracy.

Dowiedz się więcej o projekcie i możliwości rozwoju od naszych doradców – odwiedź nas
w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 lub zadzwoń tel. 55 236 27 16.

FILM O EKONOMII

Opracował: Wojciech Jankowski