01
WRZ 2021

Lista pracowników
Kontakty

Dyrektor

POKÓJ Nr 113a (I piętro - wejście przez sekretariat)

Grażyna Kemska - Dyrektor
     e-mail: dyrektor@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20, 89 648 41 24


Sekretariat

POKÓJ Nr 113 (I piętro)

Katarzyna Kaczerowska - Sekretarka
     e-mail: sekretariat@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20, 89 648 41 24


Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych
i Dodatków Mieszkaniowych

POKÓJ Nr 8 (parter)

Grzegorz Józefowicz - Kierownik Działu
     e-mail: sr@mops.ilawa.pl
     e-mail: grzegorzjozefowicz@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 18
     tel. bezpośredni: 89 649 97 18


POKÓJ Nr 1 (parter)

Beata Kulesza
     e-mail: b.kulesza@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 34
     tel. bezpośredni: 89 649 97 34

Joanna Domeracka
     e-mail: j.domeracka@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 34
     tel. bezpośredni: 89 649 97 34

Katarzyna Kuca
     e-mail: k.kuca@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 14
     tel. bezpośredni: 89 649 97 14

Natalia Zawieracz
     e-mail: n.zawieracz@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 14
     tel. bezpośredni: 89 649 97 14


POKÓJ Nr 7 (parter)

Sandra Koślicka
     e-mail: s.koslicka@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 28
     tel. bezpośredni: 89 649 97 28

Małgorzata Różańska
     e-mail: m.rozanska@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 28
     tel. bezpośredni: 89 649 97 28

Damian Michalski
     e-mail: dodatki@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 37
     tel. bezpośredni: 89 649 97 37


Dział Pomocy Środowiskowej

POKÓJ Nr 113b (I piętro - wejście przez sekretariat)

Aneta Nica - Kierownik Działu
     e-mail: pomoc@mops.ilawa.pl
     a.nica@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 22
     tel. bezpośredni: 89 649 97 22


Pracownicy socjalni

POKOJE o numerach: 102, 103, 104, 107, 112 (I piętro)

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji. Przejdź do karty wykazu pracowników socjalnych, aby obejrzeć szczegółowy wykaz rejonów i ulic. Znajdując na wykazie nazwisko pracownika uzyskasz informację o numerze telefonu i nazwie ulicy, przy której mieszkasz. Do tego pracownika powinieneś się zgłosić, aby odbyć rozmowę o Twoich problemach.
Pracownik socjalny w rozmowie ma obowiązek poinformować o wszelkich możliwych formach pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.


Sekcja Analiz, Realizacji Pomocy i Informatyki
POKÓJ Nr 109 (I piętro)

Sławomira Sufranek
     e-mail: s.sufranek@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 38
     tel. bezpośredni: 89 649 97 38

Jan Skolimowski
     e-mail: admin@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 38
     tel. bezpośredni: 89 649 97 38


POKÓJ Nr 105 (I piętro)

Jolanta Jędrzejewska
     realizacja usług opiekuńczych
     e-mail: j.jedrzejewska@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 29
     tel. bezpośredni: 89 649 97 29

Marta Szostak
    realizacja zamówień publicznych
     e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl
     e-mail: zp@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 29
     tel. bezpośredni: 89 649 97 29


Zespół ds. Asysty Rodzinnej
budynek CAL, ul. Wiejska 2D (pokój 110)

Marzena Guźlecka
     e-mail: m.guzlecka@mops.ilawa.pl

Dominika Kalisz
     e-mail: d.kalisz@mops.ilawa.pl

Anna Kostyk
     e-mail: a.kostyk@mops.ilawa.pl

     tel. centrala: 89 644 30 86 wewn. 210


Dział Finansowo-Księgowy

POKÓJ Nr 111 (I piętro)

Cecylia Józefowicz - Główna Księgowa
     e-mail: jozceli@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 13
     tel. bezpośredni: 89 649 97 13


POKÓJ Nr 110 (I piętro)

Marta Janulewicz
    e-mail: m.janulewicz@mops.ilawa.pl
    tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 26
    tel. bezpośredni: 89 649 97 26

Ewa Brzezin
    e-mail: e.brzezin@mops.ilawa.pl
    tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 17
    tel. bezpośredni: 89 649 97 17

Krzysztof Jabłoński
    e-mail: k.jablonski@mops.ilawa.pl
    tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 17
    tel. bezpośredni: 89 649 97 17

Małgorzata Węgłowska
    e-mail: fk@mops.ilawa.pl
    tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 26
    tel. bezpośredni: 89 649 97 26


KASA (pokój Nr 2 - parter)

Małgorzata Miąsko
    e-mail: kasa@mops.ilawa.pl
    tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 32
    tel. bezpośredni: 89 649 97 32


Kadry, BHP

POKÓJ Nr 106 (I piętro)

Justyna Kowalewska (kadry, obsługa administracyjna)
     e-mail: kadry@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 30
     tel. bezpośredni: 89 649 97 30

Piotr Szypulski (BHP)
     e-mail: p.szypulski@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 30
     tel. bezpośredni: 89 649 97 30


Radca prawny

POKÓJ Nr 114 (I piętro)

Wiesława Kotlewska (obsługa prawna klientów)
Izabela Matasek - Wasilewska (obsługa prawna pracowników)

     e-mail: radca@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 12
     tel. bezpośredni: 89 649 97 12


Psycholog

POKÓJ Nr 114 (I piętro)

Monika Gurgielewicz (przyjmuje w piątki 8.00 - 12.00)
zapisy w sekretariacie Ośrodka
     e-mail: psycholog@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 12
     tel. bezpośredni: 89 649 97 12


Dział Pomocy Instytucjonalnej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, stołówka, ośrodki wsparcia
POKÓJ Nr 3 (parter - za stołówką)

Danuta Nastaj - Kierownik Działu
     e-mail: ddps@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 21
     tel. bezpośredni: 89 649 97 21

Janina Koczkodon - pracownik
     e-mail: j.koczkodon@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 21
     tel. bezpośredni: 89 649 97 21


POKÓJ Nr 6  (sala rehabilitacyjna)

Gabriela Has (fizjoterapeuta)

     tel. bezpośredni: 89 649 97 36
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 36

POKÓJ Nr 115 (I piętro - kuchnia)

Marzena Rzepka (intendent)
     e-mail: intendent@mops.ilawa.pl
     tel. centrala: 89 649 97 20 wewn. 33
     tel. bezpośredni: 89 649 97 33


Ośrodki Wsparcia

Świetlica Środowiskowa - MOPSIK
ul. Kazimierza Jagiellończyka 16

Mateusz Stawski
Paula Borowska
     e-mail: mopsik@mops.ilawa.pl
     tel.: 89 648 63 25


Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej (pokój 113)

Mariusz Brzozowski
     e-mail: mkis@mops.ilawa.pl
     tel.: 89 644 30 86 wewn. 213

Klub Integracji Społecznej (pokój 111)
Pielęgniarka
Realizacja programu prac społecznie - użytecznych
Biuro Karty Dużej Rodziny

Ewa Zakrzewska
     e-mail: ewa.zakrzewska@mops.ilawa.pl
     tel.: 89 644 30 86 wewn. 211

 

Ostatnio aktualizowano: 11 września 2023 r.