05
STY 2021

Przetarg.
Dostawa paczek świątecznych 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Iława: dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - rok 2021

Znak sprawy: MOPS.FK.261.2.2020

Data zamieszczenia: 05.01.2021

Pobierz informację o rozstrzygnięciu (PDF)

 

***********************************************

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Iława: dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - rok 2021

Numer ogłoszenia: 762187-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Data zamieszczenia: 04.01.2021

Pobierz informację z otwarcia ofert (PDF)

 

***********************************************

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Iława: dostawa paczek wielkanocnych i bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2021.

Numer ogłoszenia: 762187-N-2020

Data zamieszczenia: 21.12.2020

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (PDF)