02
CZE 2023

Rozstrzygnięcie oferty. Dostawa mięsa i produktów mięsnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. pn. „Dostawa mięsa i przetworów mięsnych”

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.3.2023

Data ogłoszenia: 24.05.2023 r.

Pobierz tekst zawiadomienia (docx)