18
WRZ 2020

Ogłoszenie o zamówieniu.
Tymczasowe schronienie 2020

Iława, dnia 18.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisówRegulaminu udzielania zamówień publicznych na usługiwymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do Dyrektywy 2014/25/UE).

Data zamieszczenia: 18.09.2020

Termin składania ofert: 28.09.2020, godz. 9.00

Znak postępowania: MOPS.ZP.41/2020

Pobierz tekst ogłoszenia o zamówieniu (PDF)

Pobierz załączniki (PDF)

dotyczy: świadczenia usług zapewniających tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, w tym tymczasowe schronienie osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Iława.