25
CZE 2021

Program DOBRY START przeniesiony do ZUS-u

dobrtstart-rnd     Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start”.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br., tylko w formie elektronicznej:

 1. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 2. przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 3. na portalu Empatia.mpips.gov.pl.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • nr telefonu komórkowego.

Konto na PUE można założyć i potwierdzić:

 • samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 • w placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta).

Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

 1. rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 2. dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 3. informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 4. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start, np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

plakat dobry-start-sm