01
GRU 2008

Piknik integracyjny

logo_projekt 27 września 2008r (sobota) na terenie Świetlicy Środowiskowej MOPSIK przy ul. Westerplatte 5 w Iławie odbył się piknik integracyjny, zorganizowany w ramach projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie, ujęty w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 .

Gospodarzem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Klub Integracji Społecznej oraz Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej. Gośćmi spotkania były osoby uczestniczące w projekcie ze swoimi rodzinami, specjaliści prowadzący zajęcia oraz wychowankowie  Świetlicy Środowiskowej MOPSIK. 
Atrakcjami integracyjnego spotkania były między innymi: pokaz tańca towarzyskiego i współczesnego, zaprezentowany przez grupę taneczną z MOPSIKa i MKIS, karaoke poprowadzone przez Bartosza Klubę – specjalistę prowadzącego zajęcia muzyczne oraz pokaz teakwondo, przygotowany przez Krzysztofa Obrębskiego – trenera, który  prowadzi zajęcia wschodnich sztuk walki w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej.
Podczas Pikniku uczestnicy wspólnie piekli kiełbaski, brali czynny udział w grach i zabawach integracyjnych typu: przeciąganie liny, rzucanie lotkami, „ruchomy obrus”, taniec z partnerem,  itp.
Ponadto podczas wspólnej zabawy można było obejrzeć film walk wschodnich, który nakręcony został przez pana Krzysztofa Obrębskiego na zgrupowaniu w Japonii.