08
MAR 2012

Organizacje w sprawie zjawiska wykluczenia społecznego

spotkanieW dniach 7-8 marca w budynku MOPS przy ul. Obrońców Westerplatte w Iławie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli organizacji i klubów młodzieżowych oraz współpracujących instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się w naszym województwie wspieraniem młodych ludzi szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego.

Celem dwudniowych warsztatów było opracowanie lokalnego modelu pracy z młodzieżą, który zostanie przedstawiony podczas I Debaty Regionalnej Razem z Młodymi i dla Młodych, zorganizowanej w ramach Platformy Dialogu Społecznego na Rzecz Młodzieży.

Podczas owocnego spotkania warsztatowo-szkoleniowego wypracowano i określono metody skutecznej pracy z młodzieżą, na podstawie dobrych praktyk i doświadczeń z różnych jednostek w naszym województwie. Za wzór posłużył model pracy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej MOPS z Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego i Morąga. Oczekiwanym efektem prac było stworzenie uniwersalnego miejsca integracji i spotkań młodych ludzi, w którym będą mogli realizować swoje potrzeby i cele m.in. w sferze edukacji, aktywizacji zawodowej, a także sportu i rekreacji. Inicjatorem działań był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

 

Poniżej kilka fotografii ze spotkania autorstwa Mariusza Brzozowskiego.