17
CZE 2016

Letnia działalność DDPS w 2016 roku

XIX Bartoszyckie Spotkania

Artystyczne Osób Niesamodzielnych

      W dniu 4 czerwca 2016 roku pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, uczestniczyli w XIX Bartoszyckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niesamodzielnych.

XVIII Powiatowe Igrzyska

Osób Niepełnosprawnych w Borecznie

      W środę 15 czerwca 2016 roku pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej z Iławy wzięli udział w XVIII Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych w Borecznie.