02
STY 2012

Informacja o DDPS

mops ddpsDzienny Dom Pomocy Społecznej - to ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
 
Z usług Domu w 2011 roku korzystało 69 pensjonariuszy. A chętnych do udziału w tej formie środowiskowego wsparcia jest coraz więcej. Wspólne spędzanie czasu, muzykowanie, wykonywanie prac ręcznych (np. robótki na drutach, na szydełku, ze słomy, haftowanie, malowanie na szkle itp.), codzienne ćwiczenia w ramach fizjoterapii, wspólne wyjazdy wpływają na poprawę kondycji psychicznej pensjonariuszy Domu. Wierzą oni, że samotność, starość, niepełnosprawność, ograniczone środki finansowe czy konflikty rodzinne nie są przeszkodą, aby czynnie spędzać czas i cieszyć się życiem. A takie możliwości daje im Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Iławie. Za kilka lat problem osób starszych może stać się jednym z istotniejszych z zakresu działań w sferze społecznej. W związku z tym znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na rożnego rodzaju usługi świadczone na rzecz osób starszych.
 

W dziennym domu prowadzone są:

  1. zajęcia kulturalno – rekreacyjne;
  2. zajęcia w ramach terapii zajęciowej i muzykoterapii (Chór 'Złoty Wiek');
  3. zajęcia w ramach fizjoterapii powadzone pod okiem fachowca (fizjoterapeuty);
  4. spotkania integracyjne i okazjonalne.