22
MAR 2023

Ogłoszenie. Fizjoterapeuta - rehabilitacja metodą VOJTY

Fizjoterapeuta  - rehabilitacja metodą VOJTY

Zakres obowiązków:

Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu - rehabilitacja metodą VOJTY/8 godzin miesięcznie/

Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie

Liczba godzin pracy w miesiącu:

8

Wynagrodzenie brutto:

60,00 zł

Zawód:

fizjoterapeuta

Inne wymagania:

  • Wykształcenie kierunkowe. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Osoby świadczące usługi, o których mowa, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)kształtowania nawyków celowej aktywności;

3)prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoba do kontaktu:

Aneta Nica

Numer telefonu:

89-649-97-22