06
PAZ 2022

Ogłoszenie o zamówieniu. Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych 2023

Iława, dnia 06.10.2022 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OFERTY

Data zamieszczenia: 06.10.2022

Znak postępowania: MOPS.ZP.3.2022

Termin składania ofert: 14.10.2022, godz. 12.00

Poniżej znajduje się link przekierowujący do platformy zakupowej dla oferty:

Otwórz stronę (skopiuj link)

dotyczy: tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, w tym tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2023 (ID 672428).