25
STY 2022

Konkursy na realizację zadań Samorządu Województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił 13 konkursów na realizację zadań Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe w roku 2022 (w tym konkursu z zakresu pomocy społecznej).
Jest wśród nich również konkurs na tzw. wkłady własne.

 

 

Poniżej znajduje się link do ogłoszenia konkursowego.

https://bip.warmia.mazury.pl/1966/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2022-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?page=1