10
STY 2018

Wniosek przez
e-PUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej „ePUAP” jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która służy do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.

Chcąc skontaktować się elektronicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie za pośrednictwem ePUAP należy zalogować się na platformie -  https://epuap.gov.pl i przesłać wiadomość na adres skrytki:

/y73n54lkmz/SkrytkaESP