06
GRU 2018

Konsultacje w sprawie Programu Wspierania Rodziny

ilawa rnd

 


 

Konsultacje społeczne w zakresie projektu:

Program Wspierania Rodziny

w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019-2021

W związku z przeprowadzeniem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021, prosimy o składanie własnych propozycji zmian oraz uwag do Programu.
Konsultacje mają na celu zebranie opinii, wniosków oraz pozyskanie dodatkowych informacji i uwag w sprawach szczególnie ważnych dla funkcjonowania rodzin w Iławie. Treść zarządzenia, program, projekt uchwały oraz formularz, można pobrać poniżej.

Proszę kliknąć odpowiedni link poniżej, aby otworzyć/skopiować wybrany plik (PDF, DOCX).

  1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych do Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021 (PDF)
  2. Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021 - PROJEKT (PDF)
  3. Formularz do konsultacji (DOCX)
  4. Projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021 (PDF)

********************************************

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wynik konsultacji (PDF)

ilawa rnd