03
STY 2011

Konferencja dotycząca III edycji projektu Masz Okazję - Pomóż Sobie

podsumowanieDnia 29 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca III edycję projektu systemowego pn „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Konferencja miała na celu przedstawienie efektów pracy w ramach trzeciej edycji projektu, w której iławski Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie walczył z wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców naszego miasta, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po raz kolejny razem z naszymi podopiecznymi realizowaliśmy rożne ścieżki działań w projekcie. Ciężką pracę łączyliśmy zabawą po to, aby zajęcia były jak najciekawsze. Podsumowania edycji dokonał kierownik projektu – Pan Jakub Kaska.

Swoją pracę zaprezentowali także asystenci rodziny, którzy zostali zatrudnieni do pracy w projekcie. W tym czasie pomagali rodzinom rozwiązywać problemy, uczyć radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, zarządzać budżetem rodzinnym itd. Dyrektor Centrum Edukacji w Iławie – Pani Ewa Kołodziejczak, które realizowało dla Ośrodka część zajęć dla uczestników projektu – w ramach kontraktu socjalnego, również dokonała podsumowania pracy, jaką wykonała na rzecz podopiecznych MOPS w Iławie. Ciekawym punktem programu był występ uczestników Programu Aktywności Lokalnej, którzy przygotowali przedstawienie pt. Sąd nad papierosem.

 

Poniżej znajduje się krótki fotoreportaż z imprezy.

Kliknij tu, aby obejrzeć prezentację dotyczącą III edycji projektu Masz Okazję - Pomóż Sobie