04
MAJ 2009

'Masz Okazję - Pomóż Sobie' II edycja - kolejne działania w ramach projektu

kapital_200rnd.jpgNa mocy umowy ramowej podpisanej w 2008r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie dotyczącej realizacji projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w latach 2008-2013, Ośrodek złożył kolejny wniosek na przeprowadzenie działań projektowych w 2009r. Projekt przewiduje w tym roku objęcie pomocą 98 podopiecznych, w tym 65 w ramach Klubu Integracji Społecznej i 33 poprzez Program Aktywności Lokalnej.
W ramach projektu przewidziane będą:
• zajęcia warsztatowe z psychologiem, socjoterapeutą,
• zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy, w tym opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD),
• szkolenia zawodowe,
• kursy: samoobrony, j. angielski, nauki stosowania technik komputerowych,
• zajęcia radzenia sobie ze stresem,
• trening kompetencji interpersonalnych i kształtowania postawy życiowej.
Oprócz powyższych działań projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie” przewiduje inauguracyjny piknik integracyjny dla wszystkich uczestników wraz z rodzinami. Dodatkowo ośrodek przewidział, w razie potrzeby, wsparcie dodatkowe w postaci opieki nad dziećmi osób objętych wsparciem.
Należy podkreślić, iż tegoroczny projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie. Na mocy porozumienia będą wymieniane doświadczenia, ośrodek skorzysta z wiedzy lidera klubów pracy, który będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu, a także wybór szkoleń zawodowych odbędzie się poprzez sugestie i konsultacje z urzędem. Oprócz tego PUP Iława zorganizuje szkolenia zawodowe o określonej tematyce dla 20 podopiecznych MOPS w Iławie.
Pomimo, iż lista rekrutacyjna uczestników została już skonstruowana serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do zapisów na listę rezerwową, gdyż mając doświadczenie z poprzedniego roku, wiemy iż podczas realizacji działań część osób przerywa z różnych powodów udział w zajęciach.