20
STY 2009

Finał I edycji projektu: Masz Okazję - Pomóż Sobie. Podziękowanie

mix_foto    Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w realizację projektu 'Masz Okazję  - Pomóż Sobie', na jego różnych etapach. Wsparcie i pomoc jaką otrzymaliśmy były dla nas bardzo cenne, umożliwiło osiągnięcie założonych celów projektu. Uczestnikom programu pragniemy podziękować za wytrwałość i chęć uczestniczenia w projekcie i życzyć powodzenia w dalszych działaniach.