31
LIP 2017

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Harmonogram wsparcia 1

projekt ilawa2

         W ramach realizacji projektu pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, udzielono wsparcia uczestnikom projektu.

Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny

 

LP Rodzaj wsparcia Termin Miejsce wsparcia
1

Praca socjalna, w tym wsparcie

finansowe uczestników projektu

12 maja 2017 r.

31 lipca 2017 r.

Iława
2 Asystentura rodziny

28 czerwca 2017 r.

31 lipca 2017 r.

Iława

 

W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie w postaci:

1. Ścieżka wsparcia dla rodzin:

  • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich (sierpień – wrzesień 2017 r.);
  • trening kompetencji życiowych (wrzesień 2017 r.);
  • trening kompetencji rodzicielskich (październik – grudzień 2017 r.);
  • doradztwo indywidualne (sierpień – grudzień 2017 r.).

 

2. Akademia rodziny:

  • wyjazd integracyjno – edukacyjny (sierpień 2017 r.);
  • piknik rodzinny (wrzesień 2017 r.).

 

projekt ilawa2