17
SIE 2020

Opieka wytchnieniowa. Umowa zlecenie

 opiekaw-big

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie poszukuje osób, które będą świadczyć usługi opieki wytchnieniowej.

Podstawowym celem tej opieki jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkom rodzin lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Poszukiwane osoby miałaby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej opiekunom dziecka niepełnosprawnego (do 120 godzin, do końca 2020 roku) i opiekunowi niepełnosprawnej osoby dorosłej (do 120 godzin, do końca 2020 roku).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

Proponowana umowa – umowa zlecenie.

Stawka za 1 godzinę usługi – 80 zł brutto.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania swojego CV w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A.