10
STY 2020

Zapytanie ofertowe.
Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro

Iława, dnia 10.01.2020 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

(postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).

 

Data zamieszczenia: 10.01.2020

Termin składania ofert: 27.01.2020, godz. 9.00

Znak postępowania: MOPS.ZP.-1A/2020

Pobierz tekst zapytania ofertowego (PDF)

Pobierz załączniki (DOCX)

Pobierz wzór umowy - wizerunek (DOCX)

Pobierz wzór umowy - psycholog (DOCX)

Pobierz wzór umowy - warsztaty komp. (DOCX)

Pobierz wzór umowy - doradca zawodowy (DOCX)

Pobierz wzór umowy - coach (DOCX)

 

dotyczy: realizacji zadań w ramach projektu, pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-64 lat (9 osób), zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym.