17
STY 2023

Unieważnienie postępowania. Dostawa materiałów eksploatacyjnych.

Iława, dnia 17.01.2023 r.

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR MOPS.ZO.2.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr MOPS.ZO.2.2023 na Dostawę materiałów eksploatacyjnych na rok 2023.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z rozdziałem XII pkt 10

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie postępowania, bez podania przyczyn”.

 

Kierownik Zamawiającego

/-/ Irena Kasprzycka

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie

 

 

Pobierz tekst unieważnienia postępowania (PDF)