27
STY 2020

Unieważnienie oferty.
Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro

Iława, dnia 27.01.2020 r.

 

UNIEWAŻNIENIE  OFERTY

(postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).

 

Data zamieszczenia: 27.01.2020

Znak postępowania: MOPS.ZP.1A/2020

Pobierz tekst unieważnienia oferty (PDF)

 

dotyczy: realizacji zadań w ramach projektu, pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-64 lat (9 osób), zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym