02
CZE 2023

Rozstrzygnięcie oferty.Dostawa owoców i warzyw

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa owoców i warzyw”

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZO.6.2023

Data ogłoszenia: 01.06.2023 r.

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)