20
LIS 2020

Rozstrzygnięcie oferty.
Testy na wykrycie SARS-CoV-2

Iława, dnia 20.11.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.1.2020

Data ogłoszenia: 20.11.2020 r.

 

dotyczy: przeprowadzenia testów RT-PCR na obecność COVID-19 w liczbie 291 sztuk na miejscu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz budynkach wymienionych w opisie Zapytania Ofertowego

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)