24
LUT 2021

Rozstrzygnięcie oferty.
Dźwig towarowy

Iława, dnia 24.02.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.6.2021

Data ogłoszenia: 24.02.2021 r.

 

dotyczy: dostawy, montażu nowego i demontażu starego dźwigu towarowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)