08
LUT 2023

Rozstrzygnięcie oferty. Zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: „Zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami
Niepodlegające ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZO.3.2023

Data ogłoszenia: 07.02.2023 r.

 

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)