29
KWI 2022

Rozstrzygnięcie oferty "Na zakup i dostawę opasek bezpieczeństwa"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: „Zakup i dostawę opasek bezpieczeństwa wraz z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami., w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „ZO” bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZO.1.2022

Data ogłoszenia: 29.04.2022 r.

 

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)