10
GRU 2020

Rozstrzygnięcie oferty. Materiały biurowe dla MOPS

Iława, dnia 10.12.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.51.2020

Data ogłoszenia: 10.12.2020 r.

 

dotyczy: dostawy materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2021

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)