07
LUT 2023

Rozstrzygnięcie oferty. Dostawa materiałów biurowych na rok 2023.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: „ZAPYTANIE OFERTOWE „DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA ROK 2023”
Niepodlegające ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZO.1.2023

Data ogłoszenia: 06.02.2023 r.

 

Pobierz tekst zawiadomienia (pdf)