29
MAJ 2023

Rozstrzygnięcie oferty. Dostawa artykułów spożywczych i napojów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa artykułów spożywczych i napojów”.

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZO.4.2023

Data ogłoszenia: 26.05.2023 r.

Pobierz tekst zawiadomienia (docx)