07
GRU 2021

Zamówienie publiczne. Dostawy artykułów spożywczych dla MOPS w Iławie. 2022

Iława, dnia 07.12.2021 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OFERTY

Data zamieszczenia: 07.12.2021

Znak postępowania: MOPS.ZP.6.2021

Termin składania ofert: 16.12.2021, godz. 9.00

Poniżej znajduje się link przekierowujący do platformy zakupowej dla oferty:

Otwórz stronę (skopiuj link)

dotyczy: sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2022.