15
LIS 2021

Ogłoszenie o zamówieniu.
Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych

Iława, dnia 15.11.2021 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OFERTY

Data zamieszczenia: 15.11.2021

Znak postępowania: MOPS.ZP.4.2021

Termin składania ofert: 23.11.2021, godz. 9.00

Poniżej znajduje się link przekierowujący do platformy zakupowej dla oferty:

Otwórz stronę (skopiuj link)

dotyczy: tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, w tym tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na rok 2022.