13
LIS 2020

Ogłoszenie o zamówieniu.
Opieka wytchnieniowa
Edycja 2020

Iława, dnia 13.11.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisówRegulaminu udzielania zamówień publicznych na usługiwymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do Dyrektywy 2014/25/UE).

 

Data zamieszczenia: 13.11.2020

Termin składania ofert: 23.11.2020, godz. 9.00

Znak postępowania: MOPS.ZP.53/2020

Pobierz tekst ogłoszenia o zamówieniu (PDF)

Pobierz załącznik nr 1 (DOC)

Pobierz załącznik nr 2 (DOC)

Pobierz załącznik nr 3 (DOC)

Pobierz wzór umowy (DOCX)

 

 

dotyczy: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020.