23
WRZ 2020

Ogłoszenie o zamówieniu. Opieka wytchnieniowa 2020

Iława, dnia 23.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisówRegulaminu udzielania zamówień publicznych na usługiwymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do Dyrektywy 2014/25/UE).

 

Data zamieszczenia: 23.09.2020

Termin składania ofert: 5.10.2020, godz. 9.00

Znak postępowania: MOPS.ZP.42/2020

Pobierz tekst ogłoszenia o zamówieniu (PDF)

Pobierz załącznik nr 1 (PDF)

Pobierz załącznik nr 2 i 3 (PDF)

Pobierz wzór umowy (PDF)

 

 

dotyczy: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu Opieka Wytchnieniowa z terenu Gminy - edycja 2020.