05
PAZ 2020

Ogłoszenie o wyborze.
Opieka wytchnieniowa 2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do Dyrektywy 2014/25/UE

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.42/2020

Data ogłoszenia: 05.10.2020 r.

 

dotyczy: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu Opieka Wytchnieniowa z terenu Gminy - edycja 2020.

Pobierz tekst ogłoszenia (pdf)