13
MAR 2020

Zarządzenie Burmistrza z dnia 13-03-2020 w sprawie konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 0050-24/2020

BURMISTRZA MIASTA IŁAWY

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Iławy.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w niżej wymienionych zadaniach publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  1. Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Iława;
  2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Chwile wytchnienia”;
  3. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych „Punkt Wczesnej Interwencji”.

Pobierz zarządzenie i załączniki:

Pobierz dokument nr 1 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 2 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 3 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 4 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 5 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 6 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 7 (plik JPG)

Pobierz dokument nr 8 (plik JPG)