16
WRZ 2015

Zmiany w świadczeniach rodzinnych w 2015 roku

dzu-rndZmiany kryteriów dochodowych

i wysokości świadczeń rodzinnych

od listopada 2015 roku

 

    Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj.

  • Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł.
  • W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł.
  • Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł.
  • Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, które wynosi 1.922 zł.

 

Od listopada 2015 roku zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł,

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5 - 18 lat wzrośnie z 106 zł do 118 zł,

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-21/24 lata wzrośnie z 115 zł do 129 zł,

- dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł,
  • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.
  • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- w wieku do 5 lat wzrośnie z kwoty 60 zł. do kwoty 80 zł.

- w wieku powyżej 5 lat do 24 roku życia zostanie podwyższony z kwoty 80 zł. do kwoty 100 zł.,

  • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła wzrośnie z kwoty 90 zł. do kwoty 105 zł.

- w związku z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła wzrośnie z kwoty 50 zł. do kwoty 63 zł.

 

Kwoty pozostałych dodatków i świadczeń nie ulegają zmianie i wynoszą:

- Dodatek do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia dziecka 1.000 zł.,

  • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł. miesięcznie,
  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł.,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.000 zł.,

- Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł. miesięcznie,

- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł. miesięcznie,

- Zasiłek dla opiekuna - 520 zł. miesięcznie,

- Świadczenie pielęgnacyjne - 1.200 zł. miesięcznie. Podwyżka tego świadczenia do kwoty 1.300 zł. miesięcznie nastąpi od 1 stycznia 2016 r.