10
MAR 2018

Świadczenia rodzinne i dodatki w 2017|2018

- w okresie świadczeniowym 2017/2018 -

 I. Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń

      Świadczenia rodzinne:

 • kryterium ogólne na osobę w rodzinie - 674,00 zł.
 • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 764,00 zł.
 • kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego - 764,00 zł.
 • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 1.922,00 zł.

     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • kryterium ogólne na osobę w rodzinie - 725,00 zł.

     Świadczenie wychowawcze (na pierwsze dziecko):

 • kryterium ogólne na osobę w rodzinie - 800,00 zł.
 • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1.200,00 zł.

 

II. Wysokość świadczeń

     Świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat - 95,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5 - 18 lat - 124,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-21/24 lata - 135,00

      dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł.,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł.

     z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • w wieku do 5 lat - 90,00 zł.,
 • w wieku powyżej 5 lat do 24 roku życia - 110,00 zł.

     z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła - 113,00 zł.,
 • w związku z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła - 69,00 zł.

 

     Kwoty pozostałych dodatków i świadczeń wynoszą:

     dodatek do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł. jednorazowo,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł. miesięcznie,
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł.

     inne świadczenia:

 • zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł.,
 • zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł. miesięcznie,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 520,00 zł. miesięcznie,
 • zasiłek dla opiekuna - 520,00 zł. miesięcznie,
 • świadczenie pielęgnacyjne - 1.477,00 zł. miesięcznie,
 • świadczenie rodzicielskie - 1.000,00 zł. miesięcznie,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie upośledzenie lub ciężką nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie ciąży lub w trakcie porodu - 4.000,00 zł. miesięcznie.

 

     Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • dzieci do 18 roku życia oraz od 18 do 25 roku życia jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej - w wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00 zł. miesięcznie.

     Świadczenie wychowawcze:

 • każde uprawnione dziecko do ukończenia 18 roku życia - 500,00 zł. miesięcznie.