20
MAR 2024

Przedłużenie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe

Refundacji podlega kwota podatku VAT za paliwo gazowe dostarczone w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz, po zmianie ustawy, od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku
Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe przysługuje:
- jeśli wnioskodawca jest odbiorcą paliw gazowych (osobą będącą stroną umowy zawartej ze sprzedawcą paliw gazowych), który jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zwrot podatku VAT nie przysługuje za gaz zużyty do gotowania i podgrzewania wody;
- jeśli przeciętne miesięczne dochody w 2022 roku nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz potwierdzenie jej opłacenia.

Terminy składania wniosków:
    • do dnia 30 września 2024 roku - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
    • po dniu 30 września 2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
Więcej informacji uzyskać można:
    • w siedzibie MOPS w Iława przy ul. Grunwaldzkiej 6A (pokój nr 1)
    • telefonicznie pod numerem: 89 649 97 14.

Opracowała Natalia Zawieracz