01
LIP 2020

Informacja o świadczeniach rodzinnych w 2020 roku

s-rodzina rnd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że na podstawie składanych w ubiegłym roku wniosków, prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało ustalone do 31 maja 2021 roku. Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku i będzie trwał do 31 maja 2022 roku. W związku z tym w roku bieżącym (od lipca 2020 r.) nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

INFORMACJA

dotycząca składania wniosków na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia „dobry start” na okres świadczeniowy 2020/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że na podstawie składanych w ubiegłym roku wniosków, prawo do świadczenia wychowawczego (500+) zostało ustalone do 31 maja 2021 roku. Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku i będzie trwał do 31 maja 2022 roku.

W związku z tym w roku bieżącym (od lipca 2020 roku) nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Natomiast wnioski o ustalenie prawa do:

  • Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami;
  • Funduszu alimentacyjnego;
  • Świadczenia „dobry start” na nowy okres świadczeniowy (2020/2021) można składać:
    • od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną;
    • od 1 sierpnia 2020 roku tradycyjnie w formie papierowej.

W celu usprawnienia obsługi przyjmowania wniosków składanych w formie papierowej wprowadzono telefoniczną rejestrację. W związku z tym osoby chcące złożyć wniosek w formie tradycyjnej (papierowej) proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami działu celem ustalenia dokładnego terminu złożenia wniosku.

Rejestracji można dokonać oraz uzyskać informacje u pracowników działu pod numerami telefonów:

  • 89 649 97 28; 89 649 97 37 - spr. wniosków na świadczenia rodzinne i świadczenia „dobry start”;
  • 89 649 97 34 – w spr. wniosków na fundusz alimentacyjny.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A.