29
KWI 2020

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Sekcja dodatków mieszkaniowych (pokój 105),

od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300

bezpośredni telefon: 89 6499729

Od 1 stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia - dodatku energetycznego.

 

Przyznanie dodatku następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 1. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Potrzebne informacje znajdują się w ulotce, którą można pobrać poniżej.

 1) Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

pobierz/wydrukuj ulotkę z informacją o dodatku energetycznym (PDF)

pobierz formularz wniosku o uzyskanie dodatku energetycznego (DOC)

 

Zmiany w 2020 roku

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755, 650, 685 i 771) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 10,94 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.