09
LIP 2014

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 roku będzie realizatorem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, należy składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a - I piętro: 102, 103, 104, 107, 112.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 września 2014 roku do 15 września 2014 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2014 roku.

Druki wniosków są dostępne w szkołach, sekretariacie MOPS przy ulicy Grunwaldzkiej 6a (pok. 113, I piętro) oraz można je pobrać ze strony internetowej MOPS w Iławie: https://mops.miastoilawa.pl.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz DOC

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie
/-/ Irena Kasprzycka