01
GRU 2008

Zajęcia Klubu

logo_projektMłodzi ludzie biorą udział w zajęciach w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej z zakresu:
   - warsztatów pedagogiczno – psychologicznych; 
   - nauki języka angielskiego;
   - zajęć wyrównawczych zgodnie z potrzebami uczestników;
   - nauki stosowania technik komputerowych;
  - zajęć kształcących i rozwijających zainteresowania tj. nauka tańca towarzyskiego, wschodnich sztuk walki: taekwondo, zajęcia muzyczno – wokalne.
Młodzież może również skorzystać z poradnictwa indywidualnego.