23
MAR 2012

I Debata Regionalna: Razem z Młodymi i dla Młodych

debataDelegacja Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej MOPS w Iławie wzięła udział w I Debacie Regionalnej Razem z Młodymi i dla Młodych, która odbyła się 23 marca w Ostródzie. Debata została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Olsztyna w ramach Platformy Dialogu Społecznego na Rzecz Młodzieży i miała na celu wymianę doświadczeń instytucji, klubów i organizacji z terenu naszego województwa.
Podczas spotkania przedstawiono wypracowany wcześniej model wsparcia i aktywizacji młodych ludzi szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia społecznego.
W tematykę konferencji wprowadziła Wiesława Przybysz dyrektor ROPS. Następnie przedstawiono happening obrazujący proces organizowania lokalnej współpracy przy współudziale młodzieży w gminie.
W trakcie panelu dyskusyjnego zarówno młodzi ludzie, jak też przedstawiciele poszczególnych instytucji i jednostek organizacyjnych dokonali wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tematem.

W ramach przedstawienia dobrych praktyk zaprezentowali się młodzi ludzie wraz z opiekunem iławskiego MKIS-u przedstawiając metody pracy i formy zajęć, jak również organizację współpracy z innymi podmiotami. Swoje osiągnięcia przedstawiła także koordynator MKIS-u z Nowego Miasta Lubawskiego.

Poniżej kilka fotografii z debaty autorstwa Angeliki Tworzowskiej i Mariusza Brzozowskiego.