24
WRZ 2020

Ruszył Klub Seniora

klub sm rndW Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie otwarto Klub Seniora, czyli miejsce gdzie 40 uczestników w wieku 60+ znajdzie ciekawą alternatywę spędzania czasu. W ramach działań przewidziano szereg różnorodnych form zajęciowych, a także wsparcia w rozwiązywaniu różnych problemów i potrzeb osób w złotym wieku.

Szeroko pojęta integracja w miłym towarzystwie, edukacja, w tym zdrowotna, a także kultura, sport i rekreacja oraz różnorodne warsztaty np. rękodzieła artystycznego, muzyczne, samoobrony, czy kulinarne, to tylko niektóre z form rozwijania zainteresowań podopiecznych.

Otwarcia klubu dokonała dyrektor MOPS Irena Kasprzycka wspólnie z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim, a towarzyszyli im: kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Danuta Nastaj, koordynator klubu Monika Kowalska-Kastrau i przewodniczący Rady Seniorów Ryszard Ławrynowicz.

Ze względu na reżim sanitarny 40-tu uczestników podzielonych na dwie grupy zwiedziło sale zajęciowe i zapoznało się z oferowanymi formami zajęć. Nie zabrakło kawy i ciasta w sympatycznej atmosferze.

Poniżej zdjęcia z uroczystości otwarcia