20
MAJ 2021

Piknik w Iławskim Klubie Seniora

klub sm rndW dniu 18 maja 2021 roku, po przerwie w działalności spowodowanej epidemią koronawirusa, odbył się piknik dla uczestników Iławskiego Klubu Seniora. Spotkanie miało na celu integrację seniorów po okresie zawieszonej działalności Klubu.

Iławski Klub Seniora został utworzony w 2019 roku. Od 2020 roku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Jego głównym celem jest stworzenie osobom w wieku 60+ miejsca i warunków do wspólnego spędzania czasu oraz podejmowania inicjatyw.

W trakcie spotkań seniorzy ciekawie spędzają czas wolny, oferowane im zajęcia pozwalają zaspokoić potrzeby edukacyjne i psychofizyczne.

Realizując poszczególne działania promujemy zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną, które stanowią fundament dobrego zdrowia, umożliwiają zachowania sprawności fizycznej, samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie.

Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym skierowane są na wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz przyczyniają się do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia.

Poniżej zdjęcia z pikniku