24
WRZ 2020

Integracja pod chmurką

klub sm rndUczestnicy zajęć Klubu Seniora działającego pod skrzydłami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie licznie spotkali się przy grillu, kawie i herbacie oraz muzyce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrektor MOPS Irena Kasprzycka i kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Danuta Nastaj, a nad przebiegiem spotkania czuwała Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Monika Kowalska-Kastrau.

Niespodzianką dla biesiadników był krótki występ artystyczny podopiecznych Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej przy gitarowym akompaniamencie. W ramach międzypokoleniowej integracji wspólnie wykonano kilka piosenek biesiadnych.